Урматтуу достор!
«Улгайгандар үчүн ресурстук борбору» коомдук уюму Россия Федерациясында иштөөнү пландаштырып жаткан же Россия Федерациясынын аймагында иштеген Кыргыз Республикасынын жарандарынын арасында өзүлөрүнүн укуктарын коргоо боюнча маалымдуулук деңгээлин жана маалыматка болгон муктаждыктарын аныктоо үчүн сурамжылоо жүргүзөт.

Сиздин маалыматыңыз «Салам мигрант» баракчасында керектүү жана сизди кызыктырган маалыматтарды түзүүдө эске алынат.

Уважаемые друзья!
ОО «Ресурсный Центр для Пожилых» проводит опрос среди граждан КР, планирующих работать в России или работающих  на территории России, для определения уровня осведомленности в защите своих прав и потребности в информации.

 Ваши данные будут учитываться при формировании необходимой и интересующей Вас информации на странице «Салам мигрант».