О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Каждый иностранный гражданин находящийся в Российской Федерации должен соблюдать и уважать законы, обычаи, и традиции страны пребывания! Необходимо с ними ознакомиться ещё до въезда в Россию.

Главное правило поведения на улице –  это не доставлять неудобств и неприятностей окружающим. При передвижении на улицах города необходимо держаться правовой стороны.  При ходьбе старайтесь не задевать окружающих людей. Не оборачивайтесь и не оглядываться вслед проходящим людям, а также не комментируйте их вешний вид. Старайтесь не привлекать внимание окружающих слишком громким разговором по телефону или друг с другом.

За распитие спиртных напитков и курение в общественных местах, а также за разбрасывание   мусора в неположенном месте граждане, в том числе иностранные лица могут быть привлечены к административной ответственности.

Важно знать, что в отсутствие родителей нельзя общаться с чужими детьми, а также проявлять им какие-либо знаки внимания даже из хороших побуждений.

Находясь в общественном транспорте не спешите, не расталкивайте окружающих, уступайте места пожилым, людям с ограниченной возможностью, беременным женщинам и детям.

Невежливо входить в общественный транспорт в грязной одежде и обуви. Нельзя провозить красящие, колющие, режущие предметы, которыми можно испачкать или поранить кого-нибудь из пассажиров.

Рекомендации: Будьте всегда вежливы и учтивы с окружающими!

Помните: По вашему поведению и внешнему виду будут судить о нашей стране!

 =======================

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫНДА ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ЖАРАНДЫН ЖҮРҮМ-ТУРУМ ЭРЕЖЕЛЕРИ

Россия Федерациясындагы ар бир чет өлкөлүк жаран кабыл алуучу өлкөнүн мыйзамдарын, үрп-адаттарын жана каада-салттарын сактоого милдеттүү! Россияга келүүдөн мурун алар менен таанышуунуз абзел.

Көчөдөгү жүрүм-турумдун негизги эрежеси – башкаларга ыңгайсыздык жана кыйынчылык жаратпоо. Шаардын көчөлөрүндө жүргөндө, жолдун он  жагы менен жүрүүнүз керек. Жөө жүргөндө айланаңыздагы адамдарга зыян келтирбөөгө аракет кылыңыз. Артка бурулбаңыз жана өтүп бара жаткан адамдарга көңүл бурбаңыз, алардын сырткы көрүнүшү боюнча баа берип, сындабаныз. Телефон аркылуу же бири-бириниз менен катуу сүйлөп, башкалардын көңүлүн бурбоого аракет кылыңыз.

Коомдук жайларда алкоголдук ичимдиктерди ичүү жана тамеки тартуу, ошондой эле таштандыларды туура эмес жерге таштоо үчүн жарандар, анын ичинде чет элдиктер да административдик жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.

Ата-энеси жанында жок, башка адамдардын балдары менен сүйлөшүп, жакшы ниет менен болсо да, аларга көңүл буруу белгилерин көрсөтпөө керектигин билүүнүз маанилүү.

Коомдук транспортто жүргөндө шаштырбаңыз, айлананыздагы адамдарды түртпөнүз, карыларга, майыптарга, кош бойлуу аялдарга жана балдарга орун бериңиз.

Коомдук транспортко кир кийим жана бут кийим менен чыгуу оройлук. Жүргүнчүлөргө тийип, жарадар кыла турган же булгай турган кесүүчү, сайуучу жана булгоочу буюмдарды ташууга болбойт.

Сунуш: Ар дайым башкаларга сылык жана сый мамиле кылыңыз!

Эсиңизде болсун: Биздин мамлекет сиздин жүрүм-турумуңузга жана сырткы көрүнүшүңүзгө жараша бааланат!