Миграцияга кабылган үй-бүлөлөр жана аялдардын тагдыры (видео)

5

Миграцияга кабылган үй-бүлөлөр жана аялдардын тагдыры.

 

Источник: СТВ