Домой Новости ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, АЛИМЕНТОВ

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, АЛИМЕНТОВ

94
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, АЛИМЕНТОВ И Т.П.
 
Несвоевременная оплата административных штрафов, в том числе наложенных ГИБДД, обязательных налогов и сборов, алиментов, услуг ЖКХ, а также просрочка по банковским кредитам может стать основанием для временного ограничения для выезда из России.
  
========================
 
АДМИНИСТРАТИВДИК АЙЫП ПУЛДАРДЫ, МИЛДЕТТҮҮ САЛЫКТАРДЫ ЖАНА ЖЫЙЫМДАРДЫ, АЛИМЕНТТЕРДИ Ж.Б. ТӨЛӨБӨЙ КОЮУУ КЕСЕПЕТТЕРИ
 
Административдик айыптарды, анын ичинде жол кыймылынын коопсуздугу кызматы тарабынан салынуучу айып пулдар, милдеттүү салыктар жана жыйымдар, алименттер, турак-жай жана коммуналдык кызматтар, ошондой эле банктык насыя төлөмдөрүн өз мөөнөтүндө төлөбөй коюуу Россиядан чыгып кетүүгө убактылуу чектөө үчүн негиз болушу мүмкүн.