“Улгайгандарды  Колдоо Борбору” Коомдук Бирикмеси, эмгек миграцияда жургон кыргызстандыктардын
өз оозунан айтып берген окуяларын силерге тартууламакчы. Вести KG аналитикалык ресурс дярдаган Самат Тутуновдун Москвага көчкөн тууралу баяндамасын окууңуздар.